Γενική Οδοντιατρική

Νάρθηκας βρουξισμού (για θεραπεία συνδρόμου ΚΦΓ)
Αποκατάσταση χαμόγελου με Μεταλλοκεραμική γέφυρα
Ολική αποκατάσταση της άνω γνάθου με 3 μεταλλοκεραμικές γέφυρες
Ανασυστάσεις με σύνθετη ρητίνη
Καθαρισμός τρυγίας (πέτρας) και σοδοβολή για αφαίρεση χρωστικών

Ο τομέας της Γενικής Οδοντιατρικής περιλαμβάνει οδοντιατρικές εργασίες που έχουν στόχο την αποκατάσταση της υγείας και της λειτουργίας των ιστών της στοματικής κοιλότητας. Ο ρόλος του γενικού οδοντιάτρου είναι η μελέτη, η διάγνωση, η πρόληψη και η θεραπεία ασθενειών, διαταραχών και καταστάσεων της στοματικής κοιλότητας που αφορούν τα δόντια, το βλεννογόνο του στόματος καθώς και άλλων γειτονικών δομών και ιστών (πχ. κροταφογναθική άρθρωση).

Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών
Προληπτική οδοντιατρική παιδιών (φθορίωση και sealants)
Προληπτική οδοντιατρική ενηλίκων – Καθαρισμός δοντιών
Σοδοβολή (για αφαίρεση χρωστικών)
Θεραπεία νόσων του περιοδοντίου (ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα)
Απλές και σύνθετες εμφράξεις (σφραγίσματα)
Ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις)
Ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις (στεφάνες, γέφυρες)
Κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις (μερικές/ολικές/επένθετες οδοντοστοιχίες)
Μόνιμες συγκρατήσεις μετά από ορθοδοντική θεραπεία
Ναρθηκοποιήσεις περιοδοντικά θεραπευμένων δοντιών
Νάρθηκες (βρουξισμού, ροχαλητού, αθλητικοί κλπ)

Back to top